Web-design
På hobbybasis driver jeg med web-design. Her er noe av det jeg har laget.
 
Veressjøen Rundt  www.veresjoenrundt.no
Nettside for fjell-løpet Veressjøen Rundt. På sidene finner du informasjon om løpet, og det er mulig å legge inn påmeldinger.
 
Bulleråasrennet  www.bullerasrennet.no
Nettside for turrennet Bulleråsrennet. På sidene finner du informasjon om løpet, og det er mulig å legge inn påmeldinger.
 
 
 

03-09-2008